MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

II. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A i 1.B

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2.1 – FORMULARZ 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2.2 – FORMULARZ 1.B

 

III. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM Z INFORMACJĄ BIOZ) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ DROGOWA: PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 - 3.24

PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ TELETECHNICZNA: PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 3.25- 3.40

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 4

 

V. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ZAŁ. NR 11 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 5

 

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 12 DO SIWZ, W TYM:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6.1 – ST DROGOWA

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6.2 – ST TELETECHNICZNA

 1. 1._2016_7_SIWZ_BUKOWA_W_SUSZCU_I_ETAP.pdf Data: 2016-04-15 22:34:15, - Rozmiar: 550,11kB
 2. 2.1_Formularz_przedmiaru___1_A.xls Data: 2016-04-15 22:34:16, - Rozmiar: 72,50kB
 3. 2.2_Formularz_przedmiaru___1_B.xls Data: 2016-04-15 22:34:16, - Rozmiar: 49,50kB
 4. 3.1_Opis_techniczny.pdf Data: 2016-04-15 22:34:17, - Rozmiar: 55,82kB
 5. 3.2_Szkic_bukowa_0001.pdf Data: 2016-04-15 22:34:24, - Rozmiar: 1 863,02kB
 6. 3.3_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Data: 2016-04-15 22:34:27, - Rozmiar: 715,33kB
 7. 3.4_Mpzp_bukowa.pdf Data: 2016-04-15 22:35:36, - Rozmiar: 12 403,83kB
 8. 3.5_Wypis_z_rejestru_grunt_w.pdf Data: 2016-04-15 22:35:39, - Rozmiar: 664,51kB
 9. 3.6_Uzgodnienie_z_zdp.pdf Data: 2016-04-15 22:35:43, - Rozmiar: 982,32kB
 10. 3.7_Uzgodnienie_z_pzd2.pdf Data: 2016-04-15 22:35:48, - Rozmiar: 1 161,93kB
 11. 3.8_Uzgodnienia_bran_owe_PGK.pdf Data: 2016-04-15 22:36:01, - Rozmiar: 3 199,74kB
 12. 3.9_Uzgodnienia_bran_owe_GPW_S.A.pdf Data: 2016-04-15 22:36:18, - Rozmiar: 3 935,35kB
 13. 3.10_Uzgodnienia_branzowe_PGWiR_S.A.pdf Data: 2016-04-15 22:36:29, - Rozmiar: 2 711,28kB
 14. 3.11_Uzgodnienia_bran_owe_PSG.pdf Data: 2016-04-15 22:36:45, - Rozmiar: 3 874,08kB
 15. 3.12_Uzgodnioenia_bran_owe_Tauron.pdf Data: 2016-04-15 22:37:00, - Rozmiar: 3 550,45kB
 16. 3.13_Uzgodnienie_z_OUG.pdf Data: 2016-04-15 22:37:04, - Rozmiar: 1 251,27kB
 17. 3.14_ZUDP.pdf Data: 2016-04-15 22:37:15, - Rozmiar: 2 359,83kB
 18. 3.15_ZUDP_str.2.pdf Data: 2016-04-15 22:37:20, - Rozmiar: 1 106,30kB
 19. 3.16_Mapa_ZUDP.pdf Data: 2016-04-15 22:37:36, - Rozmiar: 4 250,88kB
 20. 3.17_BIOZ.pdf Data: 2016-04-15 22:37:37, - Rozmiar: 38,07kB
 21. 3.18_Profil_pod_u_ny_drogi.pdf Data: 2016-04-15 22:37:38, - Rozmiar: 347,42kB
 22. 3.19_Przekroje_poprzeczne_1.pdf Data: 2016-04-15 22:37:41, - Rozmiar: 716,50kB
 23. 3.20_Przekroje_poprzeczne_2.pdf Data: 2016-04-15 22:37:44, - Rozmiar: 528,46kB
 24. 3.21_Przekroje_poprzeczne_3.pdf Data: 2016-04-15 22:37:48, - Rozmiar: 623,01kB
 25. 3.22_Przekroje_poprzeczne_4.pdf Data: 2016-04-15 22:37:51, - Rozmiar: 363,61kB
 26. 3.23_Profil_kanalizacji_deszczowej.pdf Data: 2016-04-15 22:37:52, - Rozmiar: 165,82kB
 27. 3.24_Przekroje_poprzeczne_przez_studzienk_i_przykanalik.pdf Data: 2016-04-15 22:37:55, - Rozmiar: 215,34kB
 28. 3.25_O_WIADCZENIE.pdf Data: 2016-04-15 22:37:56, - Rozmiar: 58,50kB
 29. 3.26_Projekt_Suszec_Bukowa.pdf Data: 2016-04-15 22:37:58, - Rozmiar: 295,19kB
 30. 3.27_R0.pdf Data: 2016-04-15 22:38:16, - Rozmiar: 1 350,91kB
 31. 3.28_R1.pdf Data: 2016-04-15 22:38:17, - Rozmiar: 179,88kB
 32. 3.29_R2.pdf Data: 2016-04-15 22:38:18, - Rozmiar: 141,21kB
 33. 3.30_R3.pdf Data: 2016-04-15 22:38:19, - Rozmiar: 144,97kB
 34. 3.31_R4.pdf Data: 2016-04-15 22:38:20, - Rozmiar: 104,59kB
 35. 3.32_R5.pdf Data: 2016-04-15 22:38:21, - Rozmiar: 128,96kB
 36. 3.33_R6.pdf Data: 2016-04-15 22:38:22, - Rozmiar: 179,46kB
 37. 3.34_Uprawnienia_razem.pdf Data: 2016-04-15 22:38:31, - Rozmiar: 1 038,31kB
 38. 3.35_Warunki_TP1.pdf Data: 2016-04-15 22:38:37, - Rozmiar: 837,78kB
 39. 3.36_Warunki_TP2.pdf Data: 2016-04-15 22:38:52, - Rozmiar: 1 627,69kB
 40. 3.37_Za_wiadczenie_do_05_2015.pdf Data: 2016-04-15 22:38:57, - Rozmiar: 227,32kB
 41. 3.38_ZUD.pdf Data: 2016-04-15 22:39:24, - Rozmiar: 3 194,42kB
 42. 3.39_ZUD_mapa.jpg Data: 2016-04-15 22:40:33, - Rozmiar: 15 031,17kB
 43. 3.40_Z_XOTKtsdD.pdf Data: 2016-04-15 22:40:33, - Rozmiar: 75,18kB
 44. 4._Projekt_tymczasowej_organizacji_ruchu.pdf Data: 2016-04-15 22:41:22, - Rozmiar: 8 118,73kB
 45. 5._Projekt_docelowej_organizacji_ruchu.pdf Data: 2016-04-15 22:42:11, - Rozmiar: 7 840,31kB
 46. 6.1_SST.pdf Data: 2016-04-15 22:42:14, - Rozmiar: 729,60kB
 47. 6.2_SpecyfikacjaTechniczna.pdf Data: 2016-04-15 22:42:15, - Rozmiar: 175,07kB