MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Suszec, dnia 20.03.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia – II etap”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„BUD-MONT” Beata Dziwoki, ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory

za cenę:  267.116,01 zł brutto.

 

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 12 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132c, 44-268 Jastrzębie Zdrój

OFERTA NR 03 złożona przez:

„MAGNAT” sp. z o.o., ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

Pavimental Polska Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

OFERTA NR 06 złożona przez:

AUTO-TRANS Piotr Jojko, ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice

OFERTA NR 07 złożona przez:

Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik

OFERTA NR 08 złożona przez:

Konsorcjum firm:

LIDER: MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik

PARTNER: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik

OFERTA NR 09 złożona przez:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

OFERTA NR 10 złożona przez:

„BUD-MONT” Beata Dziwoki, ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory

OFERTA NR 11 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice

OFERTA NR 12 złożona przez:

Firma „BUD-ROL” Bogusław Reclik, ul. M. Konopnickiej 2A, 43-252 Golasowice

 

 

IV.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

262,14

262,14

02

230,16

230,16

03

0

0

04

224,31

224,31

05

262,5

262,5

06

0

0

07

232,68

232,68

08

239,64

239,64

09