MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6: 

 SIWZ_-_dostawa_energii_2014_doc.doc

 2. ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - 1.10  DO FORMULARZA OFERTY :

zal__1_1_-_Zestawienie_punktow_poboru_energii_-_oswietlenie_.xls

zal__1_2_-_Zestawienie_punktow_poboru_energii_-_obiekty_UG_S.xls

zal__1_3_-_1_10_-_Zestawienie_punktow_poboru_energii_POZOSTALE.xls