MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 01.07.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie ogrodzenia w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
PPHU „Biegańscy” Spółka Jawna
ul. 1 Maja 107; 41-706 Ruda Śląska
 
za cenę: 55.037,06 zł brutto.
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
ARTIFEX Krzysztof Lau; ul. Z. Krasińskiego 1/93; 32-300 Olkusz
OFERTA NR 02 złożona przez:
MPM Group Marcin Pieczonka; os. Gen. Andersa 5/28; 28-100 Busko-Zdrój
OFERTA NR 03 złożona przez:
BRAM-STAL Edmund Olejnik; ul. Rzemieślnicza 12; 41-407 Imielin
OFERTA NR 04 złożona przez:
PPHU „Biegańscy” Spółka Jawna; ul. 1 Maja 107; 41-706 Ruda Śląska
OFERTA NR 05 złożona przez:
PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik; ul. Oświęcimska 27; 32-625 Skidziń
                        
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
178,86
178,86
02
0
0
03
0
0
04
300,00
300,00
05
215,31
215,31

 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas