MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 23.10.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”,

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„AKTYN” Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 6, 43-300 Bielsko- Biała

za cenę: 248.270,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.         W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 16 ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 11, 44- 121 Gliwice

OFERTA NR 02 złożona przez:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR”

ul. Zabłockiego 10/8, 62-200 Gniezno

OFERTA NR 04 złożona przez:

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o.

ul. Brochowska 10, 52- 019 Wrocław

OFERTA NR 05 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOKONSULT” Sp. z o.o.

ul. Garsteckiego 10, 60- 682 Poznań

OFERTA NR 06 złożona przez:

„ECON” Marek Michalczyk

ul. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce

OFERTA NR 07 złożona przez:

„Dynamik Filtr” Nocoń i Wspólnicy Sp.j.

ul. Dojazdowa 1, 42-202 Częstochowa

OFERTA NR 08 złożona przez:

SAFEGE oddział w Polsce

ul. Solec 22, 00- 410 Warszawa

OFERTA NR 09 złożona przez:

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6, 33- 100 Tarnów

OFERTA NR 10 złożona przez:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 2, 40- 082 Katowice

OFERTA NR 11 złożona przez:

KONSORCJUM FIRM:

1) Biuro Projektów Gospodarki Wodno- Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o.- LIDER

ul. H. Sienkiewicza 10; 44-101 Gliwice

2) Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe „PROJ- EKO” Sp. z o.o. - PARTNER

ul. Okrzei 18; 64- 920 Piła

OFERTA NR 12 złożona przez:

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

ul. Dulęby 5, 40- 833 Katowice

OFERTA NR 13 złożona przez:

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” Teresa Szendoł

ul. Harcerska 6a, 43- 300 Bielsko- Biała

OFERTA NR 14 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENEKO” Sp. z o.o.