MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 

 

2. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A - 1.C:

Formularz Przedmiaru Robót (branża instalacyja) - załącznik nr 1A.xls

Formularz Przedmiaru Robót (branża budowlano-drogowa) - załącznik nr 1B.xls

Formularz Przedmiaru Robót (branża elektryczna) - załącznik nr 1C.xls

 

  

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (ZAŁ. 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12)

PROJEKT BUDOWLANY - ZAŁ. 9:

Projekt_budowalny_-_opis.pdf

6101_2_056.pdf

6101_3_012.pdf

6101_3_104.pdf

6101_3_202.pdf

6101_3_205.pdf

6101_4_058.pdf

6101_9_005.pdf

6101_9_005_zmiana1.pdf

6101_9_042.pdf

6101_9_043.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY INSTALACYJNEJ - ZAŁ. 10.1:

Projekt_wykonawczy_-_instalacyjna_-_opis.pdf

6111_2_056.pdf

6111_2_059.pdf

6111_3_012.pdf

6111_4_058.pdf

6111_9_005.pdf

6111_9_042.pdf

6111_9_043.pdf

6111_9_067.pdf

6111_9_069.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANO-DROGOWEJ - ZAŁ. 10.2:

Projekt_wykonawczy_-_budowlano-drogowa_-_opis.pdf

6485_3_03.pdf

6485_3_06.pdf

6485_3_09.pdf

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZAŁ. 10.3:

Opis_techniczny_szafy_sterujacej_pompowni_P3.pdf

Projekt_wykonawczy_-_Elektryczny_-_opis_.pdf

Specyfikacja_szafy_sterujacej_pompowni_P3.pdf

6486_3_04.pdf

6486_3_13.pdf

6486_4_06.pdf

 

INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. 11:

BIOZ.pdf

 

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA - ZAŁ. 12

Dokumentacja_geotechniczna_-_Kryry_z_P3.pdf

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 13:

Specyfikacja_Techniczna.pdf

Uzupelnienie_ST.pdf