MENU

Struktura własnościowa i majątek GOK-u

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – 100% własność Gminy Suszec.

 

MAJĄTEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu w celu prowadzenia statutowej działalności używa na podstawie :

      1.   Aktu Notarialnego Repertorium A nr 921/2004 z dnia 10.02.2004r.:

  • Dom Kultury w Suszcu wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej 22,
  • Remizo- Świetlicę w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 279,
  • Remizo-Świetlicę w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116,
  • Remizo-Świetlicę w Rudziczce przy ul. Pszczyńskiej 24.

      2.   Umowy Użyczenia Nr GOK/1/2007 z dnia 21.03.2007r.:

  • Ośrodek Rekreacyjny “GWARUŚ” położony w Suszcu

       
       
             
WYKAZ – RZECZOWY  MAJĄTEK  TRWAŁY  2004 R. Wg stanu na 31.12.2004 r.  
             
Lp. Określenie środka trwałego    Wartość inwentarzowa  
  Nr inwent. Nazwa  b.o. zwięk - szenia zmniej-szenia b.z
             
             
grupa I - Budynki        
             
1. I/17/83/2 RŚ-Kryry 264 252,06     264 252,06
2. I/17/83/3 RŚ-Rudziczka 187 216,99     187 216,99
3. I/17/83/4 RŚ-Mizerów 70 993,03     70 993,03
4. I/17/83/5 DK-Suszec 777 611,96 295 097,20   1 072 709,16
5.   Gwaruś 1 010,64     1 010,64
  razem:   1 301 084,68 295 097,20   1 596 181,88
             
grupa II - Budowle        
             
1. II/22-29/83/1 RŚ-Rudziczka 13 335,56     13 335,56
2. II/22-29/83/2 RŚ-Kryry 7 443,68     7 443,68
3. II/22-29/83/3 RŚ-Mizerów 3 617,90     3 617,90
4. II/22-29/83/4