MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-6

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. WYKAZ PUNKTÓW POBORU GAZU - ZAŁ. 7 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2

 

III. STRUKTURA ZUŻYCIA GAZU WG TARYF - ZAŁ. NR 8 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3