MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4.  ZAŁ. NR 1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

na zadanie 1: Przebudowa ulicy Perłowej w Suszcu

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ.4

5.  ZAŁ. NR 1.B - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT W FORMIE PROGRAMU EXCEL

na zadanie 2: Przebudowa ulicy Diamentowej w Suszcu

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ.5   

6. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

na zadanie 1: Przebudowa ulicy Perłowej w Suszcu

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6 – POZ.10

7. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

na zadanie 2: Przebudowa ulicy Diamentowej w Suszcu

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 11 – POZ.15

8. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

na zadanie 1: Przebudowa ulicy Perłowej w Suszcu

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 16

8. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

na zadanie 2: Przebudowa ulicy Diamentowej w Suszcu

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 17