MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).doc

 

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL: 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - plany, rysunki, zakres, lokalizacja robót - zał. nr 9 do SIWZ:

 

Opis techniczny.pdf

Plan orientacyjny.pdf

Plan zagospodarowania terenu.pdf

Plan sytuacyjny.pdf

Przekrój konstrukcyjny.pdf

Ogrodzenie.pdf

Bramka.pdf

Ogrodzenie - furtka.pdf

Ogrodzenie - przęsło.pdf

 

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ: 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf