MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1A i 1B (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3: 
 
 
 
2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A` ZBIORCZE ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OŚWIETLENIA ULICZNEGO:
 
 
 
3. ZAŁĄCZNIK NR 1.B` ZBIORCZE ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY SUSZEC: