MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 10.05.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojazdowej – Etap III”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Firma Handlowo-Usługowa DIEGO s.c.
ul. Nad Jeziorem 54, 43-243 Wisła Mała
za cenę: 191.880,00 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 8 ofert, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
KONSORCJUM FIRM:
LIDER: EXELO Sp z o.o. ul. Żywiecka 154, 43-300 Bielsko-Biała
PARTNER: DEEL Dorota Dobrzańska, ul. Prusa 13/30, 43-300 Bielsko-Biała
OFERTA NR 02 złożona przez:
ARBET-Kolarski S.C. Michał Kolarski, Magdalena Kolarska
ul. Kokoszycka 176, 44-313 Wodzisław Śląski
OFERTA NR 03 złożona przez:
NOVUM INVEST SILESIA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
OFERTA NR 04 złożona przez:
Firma Handlowo-Usługowa DROMET II Augustyn Łukasz
ul. Korfantego 5A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 05 złożona przez:
Firma Handlowo-Usługowa DIEGO s.c., ul. Nad Jeziorem 54, 43-243 Wisła Mała
OFERTA NR 06 złożona przez:
TURBRUK Artur Nadarzyński, ul. Modrzańska, 43-180 Orzesze
OFERTA NR 07 złożona przez:
KAZBUD Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 39, 43-254 Warszowice
OFERTA NR 08 złożona przez:
J.B. INWEST S.C. Piotr Jakubiec, Karolina Borys-Jakubiec
Leśna 289, 34-300 Żywiec
 
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
0
0
02
215,10
215,10
03
228,09
228,09
04
193,32
193,32
05
300,00
300,00
06
252,15
252,15
07
252,87
252,87
08
180,06
180,06

 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas