MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

SIWZ_-_WYKONANIE_OSWIETLENIA_ULICZNEGO_NA_TERENIE_GMINY_SUSZEC.doc

2. ZAŁĄCZNIKI NR 1.A  - 1.D DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

OSWIETLENIE/Formularz_przedmiaru_-_zal_1_A.xls

OSWIETLENIE/Formularz_przedmiaru_-_zal_1B.xls

OSWIETLENIE/Formularz_przedmiaru_-_zal_1C.xls

OSWIETLENIE/Formularz_przedmiaru_-_zal_1D.xls

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9a do SIWZ: 

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/PB_-_lacznik_ul__Jesionowej_i_Dworcowej_w_Radostowicach.pdf

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/Projekt_Wykonawczy.doc

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/Rys_1_-_orientacja.pdf

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/Rys_2_-_Plan_zagospodarowania_terenu.pdf

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/3_Rys_.jpg

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/4__Rys_.jpg

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/5__Rys_.jpg

OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/Bioz.rtf

4. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9b do SIWZ: 

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/PB_linii_napowietrznej_ul__Koscielnej_w_Kobielicach.pdf w tym BIOZ

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/Rys__nr_1_ul__Koscielna_w_Kobielicach_(Orientacja).pdf

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/Rys__nr_2_ul__Koscielna_w_Kobielicach_(Mapa_zasadnicza).pdf

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/Rys__nr_3_ul__Koscielna_Kobielicach_(plan_sytuacyjny).pdf

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/Rys__nr_4_ul__Koscielna_w_Kobielicach_(Schemat_zasilania).pdf

5. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT)ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9c do SIWZ: 

OSWIETLENIE/WIELODROGA/PB_linii_napowietrznej_os__ulicznego_ul___Wielodroga_w_Suszcu.pdf w tym informacja BIOZ

OSWIETLENIE/WIELODROGA/Rys__nr_1_i_4_ul__Wielodroga_w_Suszcu_(_Orientacja_i_Schemat_zasilania).pdf

OSWIETLENIE/WIELODROGA/Rys__nr_2,_2a,3_,3a_ul__Wielodroga_w_Suszcu_(Mapa_zasadnicza_i_Plan_sytuacyjny_rozmieszczenia_osw_).pdf

 

6. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9d do SIWZ: 

OSWIETLENIE/NADRZECZNA/PB_linii_napowietrznej_os__ulicznego_ul__Nadrzecznej_w_Mizerowie.pdf w tym informacja BIOZ

OSWIETLENIE/NADRZECZNA/Rys__1_i_4_(Orientacj_i_schemat_zasilania).pdf

OSWIETLENIE/NADRZECZNA/Rys__nr_2_i_3_ul__Nadrzeczna_w_Mizerowie_(Mapa_zasadnicza_i_Plan_rozmieszczenia_opraw).pdf

 

7. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10a - 10c do SIWZ: 

 zał. 10a:

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/ORG__RUCHU/CZASOWA_ORGANIZACJA_RUCHU_-_Koscielna_w_Kobielicach.pdf

OSWIETLENIE/KOSCIELNA/ORG__RUCHU/rys_-_ul__Koscielna_w_Kobielicach.pdf

zał. 10b:

OSWIETLENIE/WIELODROGA/rys_-_ul__Wielodroga_w_Suszcu.pdf

OSWIETLENIE/WIELODROGA/CZASOWA_ORGANIZACJA_RUCHU_-_Wielodroga_Suszec.pdf

zał. 10c:

OSWIETLENIE/NADRZECZNA/rys_-_ul__Nadrzeczna_w_Mizerowie.pdf

OSWIETLENIE/NADRZECZNA/CZASOWA_ORGANIZACJA_RUCHU_-_Nadrzeczna_w_Mizerowie.pdf

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11a-11d do SIWZ: 

11a  -OSWIETLENIE/JESIONOWA_I_DWORCOWA/Bioz.rtf

11b - OSWIETLENIE/KOSCIELNA/STiOR_ul__Koscielna_w_Kobielicach.pdf

11c - OSWIETLENIE/WIELODROGA/STiOR_-_Ul__Wielodroga_w_Suszcu.pdf

11d -OSWIETLENIE/NADRZECZNA/STiOR_ul__Nadrzeczna_w_Mizerowie.pdf