MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1.A, 1.B, 1.C, 1.D.1.E

Formularz przedmiaru robót - zał. 1.A - Przebudowa ulicy Szkolnej.xls

Formularz przedmiaru robót - zał. 1.B - Przebudowa sieci energetycznej.xls

Formularz przedmiaru robót - zał. 1.C - Przebudowa sieci teletechnicznej.XLS

Formularz przedmiaru robót - zał. 1.D - Przebudowa sieci wqodociągowej.xls

Formularz przedmiaru robót - zał. 1.E - Przebudowa ul. Szkolnej i Witoszy.XLS

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJE -BIOZ) ZAŁ. NR 9.1 Przebudowa ulicy Szkolnej:

Dokumentacja projektowa

Projekt_budowlano-wykonawczy.pdf

RYS_1_-_Plan_orientacyjny.pdf

RYS_2_0_-_Mapa_ewidencyjna.pdf

RYS_2_1_-_Plan_sytuacyjny.pdf

RYS_2_2_-_Plansza_wymiarowa.pdf

RYS_3_1_-_Profil_podluzny_ulicy.pdf

RYS_3_2 - Profile podłużne kanalizacji deszczowej.pdf

RYS_4_1_-_Przekroje_typowe.pdf

RYS_4_2_-_Szczegol_studni_kanalizacyjnej.pdf

RYS_4_3_-_Szczegol_wpustu_deszczowego.pdf

 

Dokumentacja badań podloża gruntowego

Dokumentacja_geologiczna.pdf

 

Projekt organizacji ruchu

Projekt_organizacji_ruchu_czasowej.pdf

Projekt_organizacji_ruchu_docelowej.pdf

RYS_1.pdf

RYS_2_1.pdf

RYS_2_2.pdf

RYS_2_3.pdf

RYS_2_4.pdf

RYS_2_5.pdf

RYS_2_6.pdf

RYS_2_7.pdf

RYS_2_8.pdf

RYS_2_9.pdf

Zatwierdzenie_projektu_czasowej_organizacji_ruchu.pdf

Zatwierdzenie_projektu_docelowej_organizacji_ruchu.pdf

 

Uzgodnienia branżowe

Uzgodnienie_-_GAZ-SYSTEM.pdf

Uzgodnienie_-_GSG.pdf

Uzgodnienie_-_GSG.pdf

Uzgodnienie_-_OUG.pdf

Uzgodnienie_-_Tauron-GZE.pdf

Uzgodnienie_-_TP_S_A_.pdf

Uzgodnienie_-_PGK.pdf

Uzgodnienie_wlaczenia_do_kanalizacji_deszczowej.pdf

Uzgodnienie_wlaczenia_do_kanalizacji_deszczowej.pdf

SZK_PROT_PZUDP.pdf

 

4. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJE BIOZ) - ZAŁ. NR 9.2. - Przebudowa sieci energetycznej

Dokumentacja projektowa

Opis_techniczny.pdf

Plan_orientacyjny_.pdf

Schemat_ideowy.pdf

Informacja_BIOZ_.pdf

 

Uzgodnienia branżowe

Warunki_Tauron_Dystrybucja.PDF

Warunki_Tauron_Dystrybucja.PDF

Opinia_ZUDP.JPG

Opinia_ZUDP.JPG

Opinia_ZUDP.JPG

Opinia_ZUDP.JPG

 

5. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI 9W TYM INFORMACJE BIOZ) - ZAŁ. NR 9.3. - Przebudowa sieci teletechnicznej

Dokumentacja projektowa

Opis_technicznyST.pdf

Plan_orientacyjnyST.pdf

Plan_sytuacyjnyST.pdf

Schemat_kabli_miedzianychST.pdf

Schemat_swiatlowoduST.pdf

Informacja_BIOZ_ST.pdf

 

Uzgodnienia branżowe

Warunki_techniczne_TP.pdf

Uzgodnienie_TP.pdf

Opinia_ZUDP.pdf

 

6. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 9.4. - Przebudowa sieci wodociągowej

Dokumentacja projektowa

Opis_techniczny_SW.pdf

Spis_zawartosci_czesci_rysunkowej.pdf

Plan_orientacyjny_SW.pdf

Plan_sytuacyjny_SW.pdf

Profil_-_odc__W-W2_SW.pdf

Profil_-_odc__W1-W4_SW.pdf

Schemat_montazowy_SW.pdf

Schemat_montaz-zestawienie_SW.pdf

Szczegol_ulozenia_rury_w_wykopie_SW.pdf

Informacja_BIOZ_SW.pdf

 

Uzgodnienia branżowe

Warunki_PGK.pdf

2._1 Opinia_ZUDP.JPG

2._2 Opinia_ZUDP.JPG

2._3 Opinia_ZUDP.JPG

2_4_Opinia_ZUDP.JPG

2_5_Opinia_ZUDP.JPG

 

7. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJE BIOZ) - ZAŁ. NR 9.5. - Przebudowa ul. Szkolnej i Witoszy

Dokumentacja projektowa

Opis_01-14_Szkolna_Witoszy.pdf

Opis_15-24_Szkolna_Witoszy.pdf

Rys01_Szkolna_Witoszy_Orientacja.pdf

Rys02_Szkolna_Witoszy_Sytuacja.pdf

Rys03_Szkolna_Witoszy_Sytuacja.pdf

Rys04_Szkolna_Witoszy_Ewidencja.pdf

Rys05_Szkolna_Witoszy_Ewidencja.pdf

Rys06_Szkolna_Witoszy_Profil.pdf

Rys07_Szkolna_Witoszy_Profil.pdf

Rys08_Szkolna_Witoszy_Przekroje.pdf

Rys09_Szkolna_Witoszy_Uzbrojenie.pdf

Rys10_Szkolna_Witoszy_Uzbrojenie.pdf

 

Uzgodnienia branżowe

Uzgodnienie_Gaz.pdf

Uzgodnienie_KWKkrupinski.pdf

Uzgodnienie_Tauron.pdf

Uzgodnienie Telefon.pdf

Uzgodnienie_Woda.pdf

 

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ZAŁ. NR. 10.2. - Przebudowa ul. Szkolnej

D000000.pdf

D010101.pdf

D010202.pdf

D010204.pdf

D020000.pdf

D020101.pdf

D020301.pdf

D030201.pdf

D040101.pdf

D040202.pdf

D040301.pdf

D040402.pdf

D040601.pdf

D040701.pdf

D050301.pdf

D050305A.pdf

D050313.pdf

D070101.pdf

D070201.pdf

D080101.pdf

D080102.pdf

D080202.pdf

D080301.pdf

D080401.pdf

D080501.pdf

SSTWIORB_SZKOLNA.pdf

 

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ZAŁ. NR. 10.2. - Przebudowa sieci energetycznej

Suszec__Szkolna_SST.pdf

 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR. 10.3. - Przebudowa sieci teletechnicznej

specyfikacja_D010304_teletechnika.pdf

 

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10.4. - Przebudowa sieci wodociągowej

1_Strona_tytul_.pdf

2_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WODOCIAG.pdf

 

12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT - ZAŁ. NR 10.5. - Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Witosza

00_Szkolna_Witoszy_SST_Tytulowa.pdf

01_Szkolna_Witoszy_SST_Spis_Tresci.pdf

ST-00_Szkolna_Witoszy_Wymagania_ogolne.pdf

ST-01_Szkolna_Witoszy_Wytyczenie_punktow.pdf

ST-02_Szkolna_Witoszy_Profilowanie_i_zageszczenie.pdf