MENU

Inform. o wyborze ofert najkorz. i zawiadom. o unieważ. zad. nr 11

                                 Suszec, dnia 28.10.2008r.

ZPU/341/pn/13/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI POSTĘPOWANIA  - REJON 11 – ZADANIE NR 11

 

 

Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008/2009”.

Wójt Gminy zawiadamia również o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej realizacji zadania nr 11 – Rejonu 11.

 

1.                  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wójt Gminy Suszec dziękując za udział w w/w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.                 nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zm.)  zwanej dalej ustawą, zamieszcza poniżej wykaz zawierający firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty na poszczególne rejony, stanowiące odrębne zadania realizowane w ramach w/w zamówienia, z zastrzeżeniem pozycji nr 11 tabeli, dotyczącej rejonu 11, gdzie Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na unieważnienie w tej części postępowania:

 

l.p.

Rejon

Wykonawca

Cena brutto

 

 

1

Rejon 1:

Suszec I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec  - oferta nr 05

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna:   89,88 zł / godz.

Akcja bierna:     48,15 zł / dobę

 

2

Rejon 2:

Suszec II

Firma Budowlano - Handlowo-Usługowa  „TECH - BUD”

ul. Kłapczyka 31A

44-240 Żory – oferta nr 08

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna: 94,16 zł/ godz.

Akcja bierna:   53,50 zł / dobę

 

3

Rejon 3:

Rudziczka

 

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych Michał Baron

ul. Ks. Barona 23

43-267 Rudziczka – oferta nr 09

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna: 85,60 zł / godz.

Akcja bierna:   53,50 zł/dobę

 

4

Rejon 4:

Kobielice

 

Firma Usługowa Stefan Pastuszka

ul. Wiejska 20

43-262 Kobielice - oferta nr 02

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna:  67,41 zł / godz.

Akcja bierna:   25,68 zł/ dobę

 

5

Rejon 5:

Radostowice

 

Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik

ul. Łączna 15

43-262 Radostowice – oferta nr  01

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna:  69,55 zł / godz.

Akcja bierna:   25,68 zł/ dobę:  

 

6

Rejon 6:

Kryry

 

 

„PETBUD” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa  61

43-262 Radostowice – oferta nr 04

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna: 101,65 zł/ godz.

Akcja bierna:     53,50 zł /dobę

 

7

Rejon 7:

Mizerów

 

M.B. Radostowice

ul. Dworcowa  61

43-262 Radostowice – oferta nr 03

Ceny jednostkowe:

Akcja czynna:  96,30 zł / godz.

Akcja bierna:   48,15 zł / dobę

 

8

Rejon 8:

Place, parkingi