MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 13.02.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

               „GEO-BUD – T.B.M” Sp. z o.o.

                ul. Boczna 6

                44-240 Żory

 

                za cenę: 945.387,48 zł brutto.

 

                Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 8 ofert, tj.:

                OFERTA NR 01 złożona przez:

                Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J. Pastor Kazimierz, ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice;

                OFERTA NR 02 złożona przez:

                Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice;

                OFERTA NR 03 złożona przez:

                Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy sp. k., os. Ks Władysława 8D/10, 44-240 Żory;

                OFERTA NR 04 złożona przez:

                Konsorcjum firm:

                Lider konsorcjum:

                Drogród Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice;

                Partner konsorcjum:

                Firma „BUD-ROL” Bogusław Reclik, ul. M. Konopnickiej 2A, 43-252 Golasowice;

                OFERTA NR 05 złożona przez:

                EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;

                Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik

                OFERTA NR 06 złożona przez:

                Konsorcjum firm:

                Lider konsorcjum:

                Geolnvest Krzysztof Gajdzik, ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice;

                Partner konsorcjum:

                Faktoria Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice;

                OFERTA NR 07 złożona przez:

                TURBRUK Artur Nadarzyński, ul. Modrzańska bn, 43-180 Orzesze;

                OFERTA NR 08 złożona przez:

                „GEO-BUD – T.B.M” Sp. z o.o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory;

 

III.            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

271,41

15,00

286,41

02

262,95

15,00

277,95

03

158,37

0,00

158,37

04

257,76

15,00

272,76

05

253,14

0,00

253,14

06

190,29

0,00

190,29

07

218,94

15,00

233,94

08

285,00

15,00

300,00

 

                                                                        Z up. Wójta

                                                                 Czesław Smusz

                                                                 Zastępca Wójta