MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_kotlownia_Rudziczka.pdf (197.23 Kb)

2. ZAŁĄCZNIKI NR 1.A - 1.C DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.A_kotlownia_gazowa_-strona_tytulowa.doc (28.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.A_-_kotlownia_gazowa.xls (125.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.B_wewnetrzna_instalacja_gazu_-strona_tytulowa.doc (28.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.B_-_wew._instal._gazu.xls (41.50 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-zal._1.C_instalacje_elektryczne_-strona_tytulowa.doc (28.00 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_zal._1.C_-_instal._elektr.xls (68.00 Kb)

 

3. PROJEKTY BUDOWLANE WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI - ZAŁ. 6.1 - 6.3:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ (TECHNOLOGIA) - ZAŁ. 6.1:

opis.pdf (387.73 Kb)

Rys._00.pdf (9.29 Mb)

Rys._01.pdf (385.60 Kb)

Rys._02.pdf (166.08 Kb)

Rys._03.pdf (162.53 Kb)

Rys._04.pdf (152.08 Kb)

Rys._05.pdf (397.31 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU- ZAŁ. 6.2:

opis_gaz_rudziczka.pdf (490.91 Kb)

obl_gazu.pdf (180.94 Kb)

Inst-gazu-rzut_kotlowni-rys2.pdf (37.43 Kb)

Inst-gazu-aksonometria-rys3.pdf (56.99 Kb)

Inst-gazu-rys4.pdf (75.62 Kb)

oswiadczenie_gaz-stelmach.pdf (201.18 Kb)

oswiadczenie_gaz_chrzascik.pdf (200.61 Kb)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) - ZAŁ. 6.3:

Opis_-_kotlownia_-_instalacje_elektryczne.pdf (235.74 Kb)

Schemat_elektryczny_Szkola_Podstawowa_w_Rudziczce.pdf (55.85 Kb)

elektr-rys1.pdf (14.97 Kb)

elektr-rys2.pdf (14.50 Kb)

 

4. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. 7:

BIOZ-Kotlownia_gazowa_technologia.pdf (224.58 Kb)

BIOZ-wewnetrzna_instalacja_gazu.pdf (392.36 Kb)

BIOZ_-_kotlownia_-_instalacje_elektryczne.pdf (35.63 Kb)

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 8.1 - 8.3:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI - ZAŁ. 8.1:

STWiOR_-_zal._8.1_-_Kotlownia_gazowa_Technologia.pdf (203.81 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - ZAŁ. 8.2:

STWiOR_-_zal._8.2_-_Wewnetrzna_instalacja_gazu.pdf (467.78 Kb)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZAŁ. 8.3:

STWIOR_-_zal._8.3_-_kotlownia_-_instalacje_elektryczne.pdf (165.90 Kb)