MENU

SPECYFIKACJA ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_Graniczna_Radostowice.pdf (198.39 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA):

formularz_przedmiaru_robot_ul._Graniczna-_str._tytulowa-_zal._1.A.doc (23.50 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_ul._Graniczna-zal._1.A.xls (36.00 Kb)

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA, OPINIE) - ZAŁ. NR 6

Opis_techniczny.pdf (59.94 Kb)

Sytuacja.pdf (235.79 Kb)

Profil_podluzny.pdf (171.38 Kb)

Przekroje_poprzeczne_i_szczegoly.pdf (1.07 Mb)

tabela_robot_ziemnych_-_Graniczna_Radostowice.pdf (24.54 Kb)

4. INFORMACJA BIOZ - ZAŁ. NR 7

Informacja_BIOZ.pdf (39.06 Kb)

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 8

ST_specyfikacji_-_ul._Graniczna_w_Radostowicach.pdf (26.31 Kb)

BD-00_wymagania_ogolne-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (117.04 Kb)

BD-01_odtworzenie_trasy-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (53.63 Kb)

BD-03__Przepusty_ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (64.15 Kb)

BD-04_roboty_ziemne_i_profilowanie-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (57.39 Kb)

BD-05W1.PDF (115.00 Kb)

BD-06_podbudowa_z_kruszywa_naturalnego-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (68.08 Kb)

BD-07_Scieki_-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (57.76 Kb)

BD-08_krawezniki_betonowe-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (87.86 Kb)

BD-09_rozbiorka_nawierzchni-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (36.37 Kb)

BD-10_nawierzchnia_z_kostki_-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (59.04 Kb)

BD-11_oczyszczenie_i_skropienie-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (52.08 Kb)

BD-12_nawierzchnia_z_BA-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (90.23 Kb)

BD-13_oczyszczenie_rowu-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (46.76 Kb)

BD-14_umocnienie_rowow-ul.Graniczna_w_Radostowicach.pdf (55.53 Kb)