MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 09.10.2017 R.

 

 

ODPOWIEDZI z dnia 09.10.2017r.

na pytania WYKONAWCÓW

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach

 

W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje system ociepleń, którego składnikiem jest silikatowo-silikonowa masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich.

Tynk Si-Si łączy w sobie najlepsze cechy tynków silikatowych i silikonowych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wysoką przepuszczalnością pary wodnej, wytrzymałością na ścieranie, odpornością na UV oraz bardzo niską podatnością na zabrudzenia. Wysoka odporność na korozję mikrobiologiczną pozwala na uzyskanie wysokiej trwałości powłoki i kolorystyki powierzchni.

Tynk silikonowo-silikatowy jest masą tynkarską produkowaną na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji silikonowej z wypełniaczami mineralnymi, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Wyróżnia się podwyższoną odpornością na wodę a przez zastosowanie silikonowych hydrofobizatorów, wykazuje właściwości samoczyszczące powierzchni tynku.

Wyjaśniamy również, iż proponowany system posiada Europejską Ocenę Techniczną.

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tynku silikonowego na silikatowo – silikonowy (Si-Si).   

Ofertę należy sporządzić zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności wskazanymi w pkt. 3.3 SIWZ.

Parametry zawarte w tabelarycznym zestawieniu istotnych parametrów – załącznik 1CTabelą istotnych parametrów technicznych oferowanego systemu ocieplenia”, pozostają bez zmian.

                                                       

                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                    Marian Pawlas