MENU

Jednostki pomocnicze gminy

 

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Gmina Suszec składa się z sześciu sołectw:

(na dzień 31.12.2007 r.)

 

Kobielice – 1 255 mieszkańców

Sołtys: Bronisława Czernecka

Rada sołecka:

Jerzy Lazar

Teresa Sojka

Elżbieta Pieczka

Barbara Masny

 

Kryry – 1 352 mieszkańców

Sołtys: Józef Klimek

Rada sołecka:

Jan Basta

Rafał Folek

Tadeusz Paździor

Teresa Sikora

 

Mizerów – 1 386 mieszkańców

Sołtys: Lucyna Budziszak

Rada sołecka:

Eugeniusz Waleczek

Roman Boryś

Eugeniusz Szweda

Elżbieta Kumor

 

Radostowice – 1 596 mieszkańców

Sołtys: Barbara Matula

Rada sołecka:

Bronisław Polok

Lidia Tomala

Ireneusz Chudek 

Piotr Gogol

 

Rudziczka – 1 160 mieszkańców

Sołtys: Stanisław Godziek

Rada sołecka:

Ewa Miguła

Maria Adamska

Andrzej Hoła

Henryk Pruciak

 

Suszec - 4 152 mieszkańców

Sołtys: Tadeusz Paszek

Rada sołecka:

Benedykt Garus

Ewa Kine

Aniela Kotas

Eugenia Krzekotowska

Bogusław Waleczek

Antoni Mocko