MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                 Suszec, dnia 21.10.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje poniżej o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2013/2014”:

 1.                  Wykaz firm, które złożyły najkorzystniejsze oferty na poszczególne rejony, stanowiące odrębne zadania realizowane w ramach w/w zamówienia:

 

l.p.

Rejon/zadanie

Wykonawca

Cena brutto

1

Zad.1 - Rejon 1:

Suszec I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 132,30 zł / godz

2

Zad.2 - Rejon 2:

Suszec II

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa

„TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory – oferta nr 07

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 126,90 zł/ godz

3

Zad.3 - Rejon 3:

Rudziczka

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych

Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka – oferta nr 08

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 124,00 zł/ godz

4

Zad.4 - Rejon 4:

Kobielice