MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                 Suszec, dnia 21.10.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje poniżej o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2013/2014”:

 1.                  Wykaz firm, które złożyły najkorzystniejsze oferty na poszczególne rejony, stanowiące odrębne zadania realizowane w ramach w/w zamówienia:

 

l.p.

Rejon/zadanie

Wykonawca

Cena brutto

1

Zad.1 - Rejon 1:

Suszec I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 132,30 zł / godz

2

Zad.2 - Rejon 2:

Suszec II

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa

„TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory – oferta nr 07

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 126,90 zł/ godz

3

Zad.3 - Rejon 3:

Rudziczka

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych

Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka – oferta nr 08

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 124,00 zł/ godz

4

Zad.4 - Rejon 4:

Kobielice

PETBUD Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

- oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 116,64 zł/ godz

5

Zad.5 - Rejon 5:

Radostowice

Usługi Transportowo-Rolnicze Mirosław Kozik

ul. Łączna 15; 43-262 Radostowice – oferta nr  01

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 135,00 zł/ godz

6

Zad.6 - Rejon 6:

 Kryry

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 156,50 zł / godz

7

Zad.7 - Rejon 7:

 Mizerów

M.B. Radostowice

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

- oferta nr 06

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 172,80 zł/ godz

8

Zad.8 - Rejon 8:

Parkingi, place, inne

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa

„TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory – oferta nr 07

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 136,08 zł/ godz

9

Zad.9 - Rejon 9:

Suszec - trasa MZK

PETBUD Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

- oferta nr 05

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 205,20 zł/ godz

10

Zad. 10 – Rejon 10:

Chodniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec  - oferta nr 03

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 228,10 zł/ godz

11

Zad. 11 - Rejon 11:

ul. Lipki, Piaskowa, Wyzwolenia

Usługi Transportowo – Sprzętowe Jan Romanko

ul. Wodzisławska 1; 43-200 Pszczyna

- oferta nr 04

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 215,46 zł/ godz

Każdy z w/w Wykonawców, który złożył ofertę na wskazany REJON (zadanie) otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert na danym zadaniu, ponadto spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego zamówienia określone w SIWZ.

 2.    W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 8 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Usługi Transportowo-Rolnicze Mirosław Kozik

ul. Łączna 15; 43-262 Radostowice

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Usługowa Stefan Pastuszka

ul. Wiejska 20; 43-262 Kobielice

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec 

OFERTA NR 04 złożona przez:

Usługi Transportowo – Sprzętowe Jan Romanko

ul. Wodzisławska 1; 43-200 Pszczyna

OFERTA NR 05 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

OFERTA NR 06 złożona przez:

M.B. Radostowice

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

OFERTA NR 07 złożona przez:

Firma Budowlano – Handlowo – Usługowa „TECH-BUD”

ul. Kłapczyka 31A; 44-240 Żory

OFERTA NR 08 złożona przez:

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych i Transportowych Michał Baron

ul. Ks. Barona 23; 43-267 Rudziczka

 Uwaga: Z uwagi na to, że na rejon 11, zostały złożone dwie oferty o