MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 04.02.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.         Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
AIRCO Sp. z o.o.
ul. Oficerska 4
43-143 Lędziny
 
za cenę: 368.956,21 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 13 ofert, tj.:
 
1.            Klimasoft S.C. G. Zapała, G. Mazur, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 21
2.         Klimasoft Grzegorz Zapała, 31-845 Kraków, os. Przy Arce 5/191
3.         VENTRA CLIMA Sp. z o.o. ul. Wspólna 50A, lok.35 00-684 Warszawa
4.         PK Wentylatory i klimatyzacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, ul. A. Grottgera 16, 40-681 Katowice
5.         INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba 41-909 Bytom, ul. Fabryczna 10
6.         ADG Sp. z o.o. , ul. L. Szabatowskiego 7, 41-500 Chorzów
7.         THERMO PROCESS CONTROL Tomasz Stopa, ul. Bobrzyńska 41B/42, 30-348 Kraków
8.         SGKLIMA Sebastian Gawlas, ul. Bielska 68, 43-246 Zabłocie
9.         Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Dudek Bernard, ul. Brodecka 1, 44-245 Żory
10.       THERMBUD Sp. z o.o., ul. Krakowska 148, 40-393 Katowice
11.       Air Engineering Sp. z o.o., ul. Krakowska 50, 32-083 Balice
12.       EKOKLIMAT Tomasz Brzozowski, ul. Dobra 2/9, 40-119 Katowice
13.       AIRCO Sp. z o.o. ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
Razem
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena-100%
Razem
01
0
 
0
 
08
0
 
0
 
02
0
0
09
0
0
03
0
0
10
0
0
04
0
0
11
0
0
05
0
0
12
0
0
06
0
0
13
300,00
300,00
07
259,23
259,23
 
 
 

 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas