MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 02.05.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.           Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ADG Spółka z o.o.

ul. L. Szabatowskiego 7

41-500 Chorzów

 

za cenę: 332.593,02 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

KLIMASOFT s.c. G. Zapała, G. Mazur, ul. Ciepłownicza 21, 31-587 Kraków;

OFERTA NR 02 złożona przez:

EKOKLIMAT Tomasz Brzozowski, ul. Dobra 2/9, 40-119 Katowice;

OFERTA NR 03 złożona przez:

AIRCO Sp. z o. o., ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny;

OFERTA NR 04 złożona przez:

PK Wentylatory i Klimatyzacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. A. Grottgera 18, 40-681 Katowice;

OFERTA NR 05 złożona przez:

ADG Spółka z o.o., ul. L. Szabatowskiego 7, 41-500 Chorzów;

OFERTA NR 06 złożona przez:

SGKLIMA Sebastian Gawlas, ul. Bielska 68, 43-246 Zabłocie;

OFERTA NR 07 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Dudek Bernard, ul. Brodecka 1, 44-245 Żory;

OFERTA NR 08 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIBEX Sp. J., J. Chybowska, B. Szołtysik, ul. Kozielska 168, 44-100 Gliwice;

OFERTA NR 09 złożona przez:

DTS SERWIS, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa;

OFERTA NR 10 złożona przez:

GOMIX Sp. z o.o., ul. Piastowska 64, 43-300 Bielsko-Biała;

 

V.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0,00

0,00

02

0,00

0,00

03

282,66

282,66

04

0,00

0,00

05

300,00