MENU

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI DO PRZETARGU Z DNIA 28.09.2009 R.

 

W treści "Pytań i odpowiedzi do przetargu udzielonych w dniu 28.09.2009 r." pytanie nr 6 powinno brzmieć:

PYTANIE 6:

Jakie osadniki wtórne mają być zastosowane w projekcie

a) czy poziome (st.12 zał. nr 6)

b) czy radialne (st.18 zał. nr 6)

c) czy pionowe.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

W projekcie mają być zastosowane osadniki wtórne poziome radialne.