MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 16.11.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Wykonanie obiektów małej architektury przy boisku sportowym w Radostowicach realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska sportowego w Radostowicach, zgodnie z dokumentacją projektową”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm:

 Lider: POL CASH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM Robert Moś

ul. Wolności 153, 42-460 Mierzęcice

Partner: P.H. „OPOKA” Katarzyna Włodarczyk

ul. Cicha 4/23, 43-100 Tychy

 

za cenę: 195.646,14 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „BUDUS” Janusz Zdanowski

ul. Langiewicza 41, 28-100 Busko- Zdrój

OFERTA NR 02 złożona przez:

P.P.H.U. WERAN Aneta Wernicka

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

OFERTA NR 03 złożona przez:

„KAZBUD” Sp.z o.o.

ul. Pszczyńska 39, 43-254 Warszowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: POL CASH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM Robert Moś

ul. Wolności 153, 42-460 Mierzęcice

Partner: P.H. „OPOKA” Katarzyna Włodarczyk

ul. Cicha 4/23, 43-100 Tychy

OFERTA NR 05 złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany Operchalski Zdzisław

ul. Turystyczna 1, 43-241 Łąka

OFERTA NR 06 złożona przez:

FORTIS Zakład Robót Budowlanych Grzegorz Garus

ul. Sucharskiego 7, 43-200 Pszczyna

OFERTA NR 07 złożona przez:

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Oswald Pękała

ul. Nowa 4 , 43-215 Jankowice

OFERTA NR 08 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „DAAD” Jacek Topór

ul. Jaworowa 4, 43-241 Łąka

Partner: SAFEGUARD Sp. z o.o.

ul. Południowa 508, 43- 384 Jaworze

 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

360,32

360,32

02

290,84

290,84

03

275,32

275,32

04

400

400

05

0

0

06

0

0

07

371,36

371,36

08

338,36

338,36