MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

 

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

 

4. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.4 – ZAŁ. 1.A (branża ogólnobudowlana)

POZ.5 -  ZAŁ. 1.B (instalacja c.o.)

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6 – POZ.55

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) – INSTALACJA C.O.:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.56 – POZ.67

 

7. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 68

 

8. ZAŁ. NR 9.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJA C.O.:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 69

 1. 1.-2017-13-TERMOMODERNIZACJA-SZKO-A-KRYRY.pdf Data: 2017-07-27 13:27:52, - Rozmiar: 908,40kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-6-DO-SIWZ.docx Data: 2017-07-27 13:27:53, - Rozmiar: 61,22kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-7-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2017-07-27 13:27:55, - Rozmiar: 753,88kB
 4. 4.-Za-.-1.A_formularz-przedmiaru-rob-t-docieplenie-szko-y-w-Kryrach_og-lnobudowlany.xlsx Data: 2017-07-27 13:27:55, - Rozmiar: 26,39kB
 5. 5.-Za-.-1.B_formularz-przedmiaru-rob-t-docieplenie-szko-y-w-Kryrach_c.o..xlsx Data: 2017-07-27 13:27:55, - Rozmiar: 29,82kB
 6. 6.Opis_techniczny-Kryry-ZSP.pdf Data: 2017-07-27 13:27:56, - Rozmiar: 237,45kB
 7. 7.rys-1I.pdf Data: 2017-07-27 13:27:57, - Rozmiar: 160,49kB
 8. 8.rys-1P.pdf Data: 2017-07-27 13:27:58, - Rozmiar: 172,69kB
 9. 9.rys-2D.pdf Data: 2017-07-27 13:27:58, - Rozmiar: 159,57kB
 10. 10.rys-2I.pdf Data: 2017-07-27 13:27:59, - Rozmiar: 111,14kB
 11. 11.rys-2P.pdf Data: 2017-07-27 13:27:59, - Rozmiar: 145,77kB
 12. 12.rys-3D.pdf Data: 2017-07-27 13:28:00, - Rozmiar: 174,32kB
 13. 13.rys-3I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:01, - Rozmiar: 109,39kB
 14. 14.rys-3P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:01, - Rozmiar: 130,26kB
 15. 15.rys-4D.pdf Data: 2017-07-27 13:28:02, - Rozmiar: 173,04kB
 16. 16.rys-4I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:02, - Rozmiar: 132,33kB
 17. 17.rys-4P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:03, - Rozmiar: 163,74kB
 18. 18.rys-5D.pdf Data: 2017-07-27 13:28:04, - Rozmiar: 125,70kB
 19. 19.rys-5I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:04, - Rozmiar: 108,28kB
 20. 20.rys-5P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:05, - Rozmiar: 130,15kB
 21. 21.rys-6D.pdf Data: 2017-07-27 13:28:06, - Rozmiar: 126,27kB
 22. 22.rys-6I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:07, - Rozmiar: 131,19kB
 23. 23.rys-6P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:08, - Rozmiar: 162,72kB
 24. 24.rys-7D.pdf Data: 2017-07-27 13:28:08, - Rozmiar: 139,34kB
 25. 25.rys-7I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:09, - Rozmiar: 115,66kB
 26. 26.rys-7P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:10, - Rozmiar: 165,97kB
 27. 27.rys-8D.pdf Data: 2017-07-27 13:28:10, - Rozmiar: 92,24kB
 28. 28.rys-8I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:11, - Rozmiar: 106,94kB
 29. 29.rys-8P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:11, - Rozmiar: 161,99kB
 30. 30.rys-9I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:12, - Rozmiar: 109,86kB
 31. 31.rys-9P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:12, - Rozmiar: 115,42kB
 32. 32.rys-10I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:13, - Rozmiar: 133,72kB
 33. 33.rys-10P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:14, - Rozmiar: 162,17kB
 34. 34.rys-11I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:14, - Rozmiar: 116,16kB
 35. 35.rys-11P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:15, - Rozmiar: 169,41kB
 36. 36.rys-12I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:16, - Rozmiar: 117,79kB
 37. 37.rys-12P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:16, - Rozmiar: 169,76kB
 38. 38.rys-13I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:17, - Rozmiar: 116,16kB
 39. 39.rys-13P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:18, - Rozmiar: 148,49kB
 40. 40.rys-14I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:18, - Rozmiar: 117,78kB
 41. 41.rys-14P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:19, - Rozmiar: 184,06kB
 42. 42.rys-15I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:19, - Rozmiar: 123,29kB
 43. 43.rys-15P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:20, - Rozmiar: 144,80kB
 44. 44.rys-16I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:21, - Rozmiar: 115,75kB
 45. 45.rys-16P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:21, - Rozmiar: 169,98kB
 46. 46.rys-17I.pdf Data: 2017-07-27 13:28:22, - Rozmiar: 109,46kB
 47. 47.rys-17P.pdf Data: 2017-07-27 13:28:23, - Rozmiar: 167,97kB