MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 12.06.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suszec”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

SANIT-TRANS Sp. z o.o.

Międzyrzecze Górne 383; 43-392 Międzyrzecze Górne

 

za cenę: 1.187.069,26 zł brutto.

 

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.        W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

SANIT-TRANS Sp. z o.o.; Międzyrzecze Górne 383; 43-392 Międzyrzecze Górne

OFERTA NR 02 złożona przez:

„NAPRZÓD” Spółka z o.o.; ul. Raciborska 144b; 44-280 Rydułtowy

OFERTA NR 03 złożona przez:

REMONDIS Sp. z o.o.; Zawodzie 16; 02-981 Warszawa

Oddział w  Sosnowcu: ul. Baczyńskiego 11; 41-203 Sosnowiec

OFERTA NR 04 złożona przez:

Konsorcjum Firm:

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.; ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (lider konsorcjum) i

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (członek konsorcjum)

OFERTA NR 05 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych VAN GANSEWINKEL GÓRNY ŚLĄSK SP. Z O.O.

ul. Piotra Skargi 87; 41-706 Ruda Śląska

OFERTA NR 06 złożona przez:

Konsorcjum Firm:

„EKO” M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka; Spółka Jawna; ul. Kościuszki 45a; 44-200 Rybnik

(lider konsorcjum) i

Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe; „TRANSGÓR” S.A.; ul. Jankowicka 9; 44-201 Rybnik

(członek Konsorcjum)

 

III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

241,11

241,11

03

161,25

161,25

04

294,96

294,96

05

215,70

215,70

06

244,20

244,20

Wójt Gminy

Marian Pawlas