MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 7 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 6 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4. ZAŁ. NR  8 DO SWIZ- MAPKI ORIENTACYJNE Z WYKAZEM DRÓG  - LINIA L1 – MIZERÓW- MIZERÓW-MIZERÓW:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ.4

5. ZAŁ. NR  9 DO SWIZ- MAPKI ORIENTACYJNE Z WYKAZEM DRÓG  - LINIA L2 – MIZERÓW- SUSZEC-MIZERÓW:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5

6. ZAŁ. NR  10 DO SWIZ- MAPKI ORIENTACYJNE Z WYKAZEM DRÓG  - LINIA L3 – MIZERÓW- RUDZICZKA-MIZERÓW:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6

7. ZAŁ. NR 11 DO SIWZ – ROZKŁAD JAZDY LOKALNEJ KOMUNIKACJI GMINY SUSZEC:

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ. 7

8. ZAŁ. NR 12 DO SIWZ – UCHWAŁA 5/I/2017 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.8