MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 


I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2 - UWAGA ZMIANA FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT!!! OBOWIĄZUJE FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT Z DNIA 27.08.2015 R.!!!

 

III. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

Projekt  architektoniczno – budowlany – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 – 3.17

Projekt zagospodarowania terenu – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.18 – 3.24

Projekt wykonawczy – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.25 – 3.38

Uzgodnienia – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.39 – 3.45

Informacja BIOZ – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.46 – 3.47

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 4.1 - 4.9 

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 5.1 - 5.8