MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 


I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1-8

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ.1

 

II. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2 - UWAGA ZMIANA FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT!!! OBOWIĄZUJE FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT Z DNIA 27.08.2015 R.!!!

 

III. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 9 DO SIWZ, W TYM:

Projekt  architektoniczno – budowlany – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.1 – 3.17

Projekt zagospodarowania terenu – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.18 – 3.24

Projekt wykonawczy – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.25 – 3.38

Uzgodnienia – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.39 – 3.45

Informacja BIOZ – PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3.46 – 3.47

 

IV. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 10

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 4.1 - 4.9 

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 11

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 5.1 - 5.8 

 1. 1. 2015_8_SIWZ_BUDOWA_ODWODNIENIA_WIELODROGA.pdf Data: 2015-08-19 13:16:27, - Rozmiar: 693,03kB
 2. 2._Formularz_przedmiaru_Odwodnienie_Wielodroga.xls Data: 2015-08-19 13:21:43, - Rozmiar: 59,00kB
 3. 3.1._PAB_Suszec_NOWE_.pdf Data: 2015-08-19 13:13:55, - Rozmiar: 255,83kB
 4. 3.2._RYS_01_ORIENTACJA_Suszec_PDF_PAB_2_.pdf Data: 2015-08-19 13:14:00, - Rozmiar: 730,03kB
 5. 3.3._RYS_2.1.pdf Data: 2015-08-19 13:14:06, - Rozmiar: 428,26kB
 6. 3.4._RYS_2.2.pdf Data: 2015-08-19 13:14:12, - Rozmiar: 392,13kB
 7. 3.5._RYS_2.3.pdf Data: 2015-08-19 13:14:17, - Rozmiar: 456,79kB
 8. 3.6._RYS_3.1.pdf Data: 2015-08-19 13:14:20, - Rozmiar: 71,06kB
 9. 3.7._RYS_3.2.pdf Data: 2015-08-19 13:14:24, - Rozmiar: 77,38kB
 10. 3.8._RYS_04_Zlewnia_przepustu_Suszec_PDF.pdf Data: 2015-08-19 13:14:30, - Rozmiar: 1 290,97kB
 11. 3.9._RYS_05_Sp_yw_wody_na_ca_ym_rozpatrywanym_terenie_Suszec_.pdf Data: 2015-08-19 13:14:41, - Rozmiar: 2 983,68kB
 12. 3.10._RYS_6.1.pdf Data: 2015-08-19 13:14:47, - Rozmiar: 120,10kB
 13. 3.11._RYS_6.2.pdf Data: 2015-08-19 13:14:51, - Rozmiar: 99,04kB
 14. 3.12._RYS_6.3.pdf Data: 2015-08-19 13:14:55, - Rozmiar: 103,81kB
 15. 3.13._RYS_6.4.pdf Data: 2015-08-19 13:14:58, - Rozmiar: 115,15kB
 16. 3.14._RYS_7.1.pdf Data: 2015-08-19 13:15:03, - Rozmiar: 102,11kB
 17. 3.15._RYS_7.2.pdf Data: 2015-08-19 13:15:07, - Rozmiar: 213,89kB
 18. 3.16._RYS_08_Wylot_ruroci_gu.pdf Data: 2015-08-19 13:15:11, - Rozmiar: 92,85kB
 19. 3.17._RYS_09_Przekr_j_rowu.pdf Data: 2015-08-19 13:15:15, - Rozmiar: 67,80kB
 20. 3.18_PZT_Suszec_NOWE_.pdf Data: 2015-08-19 13:24:11, - Rozmiar: 178,99kB
 21. 3.19_RYS_01_ORIENTACJA_Suszec_PDF_PZT_.pdf Data: 2015-08-19 13:24:17, - Rozmiar: 727,54kB
 22. 3.20_RYS_2.1.pdf Data: 2015-08-19 13:24:21, - Rozmiar: 426,36kB
 23. 3.21_RYS_2.2.pdf Data: 2015-08-19 13:24:26, - Rozmiar: 389,73kB
 24. 3.22_RYS_2.3.pdf Data: 2015-08-19 13:24:30, - Rozmiar: 454,24kB
 25. 3.23_RYS_3.1.pdf Data: 2015-08-19 13:24:34, - Rozmiar: 68,43kB
 26. 3.24_RYS_3.2.pdf Data: 2015-08-19 13:24:38, - Rozmiar: 74,65kB
 27. 3.25_1._PW_Strona_tytu_owa.pdf Data: 2015-08-19 13:24:42, - Rozmiar: 265,08kB
 28. 3.26_2._PW_Suszec_NOWE_.pdf Data: 2015-08-19 13:24:49, - Rozmiar: 159,27kB
 29. 3.27_RYS_01_ORIENTACJA.pdf Data: 2015-08-19 13:24:54, - Rozmiar: 726,30kB
 30. 3.28_RYS_2.1_SYTUACJA_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:24:58, - Rozmiar: 154,59kB
 31. 3.29_RYS_2.2_SYTUACJA_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:02, - Rozmiar: 175,97kB
 32. 3.30_RYS_3.1_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:07, - Rozmiar: 116,35kB
 33. 3.31_RYS_3.2_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:15, - Rozmiar: 94,99kB
 34. 3.32_RYS_3.3_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:20, - Rozmiar: 100,20kB
 35. 3.33_RYS_3.4_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:24, - Rozmiar: 111,92kB
 36. 3.34_RYS_4.1_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:28, - Rozmiar: 97,96kB
 37. 3.35_RYS_4.2_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:32, - Rozmiar: 215,29kB
 38. 3.36_RYS_05_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:36, - Rozmiar: 88,27kB
 39. 3.37_RYS_06_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:39, - Rozmiar: 63,77kB
 40. 3.38_RYS_07_PW.pdf Data: 2015-08-19 13:25:43, - Rozmiar: 82,48kB
 41. 3.39_Gaz.pdf Data: 2015-08-19 13:26:00, - Rozmiar: 5 756,39kB
 42. 3.40_PGK.pdf Data: 2015-08-19 13:26:09, - Rozmiar: 2 619,39kB
 43. 3.41_Pozwolenie_wodnoprawne.pdf Data: 2015-08-19 13:26:21, - Rozmiar: 4 146,45kB