MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. 1.A:

 

Formularz przedmiaru robót.xls

 

  

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. 9:

 

Projekt.pdf

 

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. 10:

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf