MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_ul. Zagrodowa.pdf (207.81 Kb)

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL, WORD (STRONA TYTUŁOWA) lub PDF (STR. TYTUŁOWA + STRONY PRZEDMIAROWE):

Formularz_przedmiaru_robot_-_Zagrodowa_-_Strona_tytulowa.doc (26.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_Zagrodowa.xls (50.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_Zagrodowa__str._tytul.pdf (74.14 Kb)

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA, OPINIE) - ZAŁ. NR 6

gg_001.jpg (113.46 Kb)

gg_002.jpg (216.20 Kb)

gg_003.jpg (261.68 Kb)

zagrodowa_plan_zagospodarowania.jpg (2.32 Mb)

Zagrodowa_konstrukcja.pdf (156.69 Kb)

Zagrodowa_niweleta.pdf (63.68 Kb)

Zagrodowa_przekroje.pdf (51.18 Kb)

Uzgodnienie_-_energetyka.pdf (1.34 Mb)

Uzgodnienie_-_siec_gazowa.pdf (1.51 Mb)

Uzgodnienie_-_siec_wodociagowa_i_kanalizacyjna.pdf (1016.37 Kb)

Uzgodnienie_-_telekomunikacja.pdf (977.52 Kb)

 

4. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT - ZAŁ. NR 7

Zagrodowa_zmiana_organizacji_ruch_na_czas_robot.pdf (67.33 Kb)

Zagrodowa_opis_do_zmiany_organizacji_ruch_na_czas_robot.pdf (48.26 Kb)

 

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 8

Zagrodowa_-_SST.pdf (663.93 Kb)