MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

2014_-_23_SIWZ_-_Spacerowa_w_Kobielicach_-_III_etap.pdf

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ORAZ INFORMACJĄ BIOZ - zał. nr 9 do SIWZ: 

 

projekt_budowy/PB_1.pdf

projekt_budowy/PB_2.pdf

projekt_budowy/PB_3.pdf

projekt_budowy/PB_5.pdf

projekt_budowy/PB_6.pdf

projekt_budowy/rys_2-_zagospodarowanie.pdf

 

Rysunki - branza kanalizacyjna

rys_kanalizacja/3.pdf

rys_kanalizacja/rys_2.pdf

rys_kanalizacja/rys_4.pdf

rys_kanalizacja/rys_5.pdf

 

 

Rysunki - branża drogowa

rys__czesciowy/rys_2.pdf

rys__czesciowy/rys_3.pdf

rys__czesciowy/rys_4.pdf

rys__czesciowy/RYS_5.pdf

 

Projekt zamiennu do projktu budowy

Projekt_zamienny.pdf 

  

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT)  ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ: 

OPIS_TECH-_ORG_RUCH_CZAS-S.pdf
rys_2.pdf
rys_3_1.pdf
rys_3_2.pdf
rys_3_3.pdf
rys_nr_4.pdf
rys_nr_5.pdf
STR_CZAS_ORG_G.pdf

5. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 11 do SIWZ: 

OPIS_TECH-_ORG_RUCH-S.pdf
rys_2.pdf
STR_DOC_ORG.pdf

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 12 do SIWZ: 

D000000.pdf
D010101.pdf
D010202.pdf
D010204.pdf
D010204.pdf
D020000.pdf
D020101.pdf
D020301.pdf
D030201.pdf
D040101.pdf
D040202.pdf
D040301.pdf
D040402.pdf
D050305a.pdf
D050305b.pdf
D070101.pdf
D070201.pdf
D080101.pdf
D080202.pdf
D080301.pdf
D080401.pdf
STR-_sst_spacerowa.pdf