MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

 SIWZ - ul. Drozdów w Rudziczce - Etap II.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

 Formularz przedmiaru - ul. Drozdów w Rudziczce - Etap II.xls

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - zał. nr 9 do SIWZ:

 

 

DROZD OP PBW.pdf

DROZD RYS 1.pdf

DROZD RYS 2 1.pdf

DROZD RYS 3 1.pdf

DROZD RYS 3 2.pdf

DROZD RYS 4 1.pdf

DROZD RYS 4 2.pdf

DROZD RYS 4 3.pdf

DROZD RYS 5 1.pdf

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE CZ I.pdf

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE CZ II.pdf

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE CZ III.pdf

 

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

DROZD RYS 1.pdf

 

TOM VA.pdf

DROZD CZOR RYS 2 1.pdf

DROZD CZOR RYS 2 2.pdf

 

TOM VB.pdf

DROZD PLS DOR.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:

Specyfikacja Techniczna - ul. Drozdów w Rudziczce.pdf