MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Siwz_-_remont_istniejacych_drog_w_gminie_suszec.pdf (204.43 Kb)

Uwaga! W punkcie 4 SIWZ zaistniała oczywista omyłka pisarska. Termin wykonania zamówienia zostaje ustalony do dnia 28.11.2008 r., a nie 28.11.2007 r. Pozostałe postanowienia pkt. 4 SIWZ pozostają bez zmian. Przedmiotowa zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 7A wraz z załącznikiem:

formularz_przedmiaru_robot_-Zadanie_1_-_strona_tytulowa.pdf (22.32 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-_Zadanie_1.pdf (46.14 Kb)

3. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 7B wraz z załącznikiem:

formularz_przedmiaru_robot_-Zadanie_2_-_strona_tytulowa.pdf (22.71 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-_Zadanie_2.pdf (35.22 Kb)

4. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 7C wraz z załącznikiem:

formularz_przedmiaru_robot_-Zadanie_3_-_strona_tytulowa.pdf (23.06 Kb)

formularz_przedmiaru_robot_-_Zadanie_3.pdf (40.81 Kb)

5. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - ZAŁ. NR 8:

dokumentacja_projektowa_-_opis_techniczny.pdf (66.09 Kb)

przekroje_konstrukcyjne.pdf (103.30 Kb)

Barwna_-_Rudziczka.pdf (1.84 Mb)

Owocowa_-_Kryry.pdf (1.24 Mb)

Zlota_i_inne_-_Suszec.pdf (1.64 Mb)

Graniczna_Bazantow_-_Radostowice.pdf (1.63 Mb)

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-zał. nr 9:

Strona_tytulowa_i_spis_tresci.pdf (26.13 Kb)

0_wymagania_ogolne_BD00.00_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (109.61 Kb)

1_odtworzenie_trasy_BD01.01_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (54.64 Kb)

2_koryta_BD02.01_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (54.31 Kb)

4_podbudowa_z_tlucznia_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (56.84 Kb)