MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

 AKCJA_ZIMA_2013-2014.doc

ZAŁĄCZNIKI NR 9-19 do SIWZ (MAPKI ORIENTACYJNE Z WYKAZEM DRÓG):

REJON 1 - SUSZEC I

R1_-_Suszec1.pdf

 REJON 2 - SUSZEC II

R2_-_Suszec2.pdf

 REJON 3 - RUDZICZKA

R3_-_Rudziczka.pdf

 REJON 4 - KOBIELICE

R4_-_Kobielice.pdf

 REJON 5 - RADOSTOWICE

R5_-_Radostowice.pdf

 REJON 6 - KRYRY

R6_-_Kryry.pdf

 REJON 7 - MIZERÓW

R7_-_Mizerow.pdf

REJON 8 - PARKINGI, PLACE, INNE

R8a_-_Place,_Parkingi.pdf

R8b_-_Place,_Parkingi.pdf

R8c_-_Place,_Parkingi.pdf

R8d_-_Place,_Parkingi.pdf

R8e_-_Place,_Parkingi.pdf

REJON 9 - SUSZEC - TRASA MZK

R9_-_Trasa_MZK.pdf

REJON 10 - CHODNIKI

R10a_-_Chodniki.pdf

R10b_-_Chodniki.pdf

R10c_-_Chodniki.pdf

R10d_-_Chodniki.pdf

REJON 11 - DROGI POWIATOWE (UL. WYZWOLENIA W SUSZCU, KRYRACH I MIZEROWIE, UL. LIPKI W MIZEROWIE, UL. PIASKOWA W SUSZCU)

R11_-_Zal__19a.doc

R11b_-_Drogi_Powiatowe.pdf

Zasady_odsniezania_i_usuwania_sliskosci_zimowej_na_drogach_powiatowych_-_Zal_19c.doc