MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:

 

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 1

 

II. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 6, 7 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2

 

III. ZAŁ. NR 5 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3

 

IV. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 4

 

V. PROJEKT Z ZAŁACZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - ZAŁ. NR 8 DO SIWZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI: POZ. 5.1 – 5.11

 

VI. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU – ZAŁ. NR 9 DO SIWZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI POZ. 6.1 - 6.3

 

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR 10 DO SIWZ:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 7.1 – 7.19 

 1. 1._SIWZ_1_2017_BARTNICZA_RADOSTOWICE.pdf Data: 2017-02-09 23:26:10, - Rozmiar: 1 008,94kB
 2. 2._ZA_ACZNIKI_NR_1_2_3_4_6_7_DO_SIWZ.docx Data: 2017-02-09 23:26:11, - Rozmiar: 61,66kB
 3. 3._ZA_CZNIK_NR_5_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY.pdf Data: 2017-02-09 23:26:14, - Rozmiar: 731,44kB
 4. 4._Formularz_przedmiaru_1_A.xls Data: 2017-02-09 23:26:15, - Rozmiar: 109,50kB
 5. 5.1_BARTNICZA_OPIS.pdf Data: 2017-02-09 23:45:41, - Rozmiar: 48 287,68kB
 6. 5.2_BARTNICZA_RYS_1.pdf Data: 2017-02-09 23:45:43, - Rozmiar: 162,96kB
 7. 5.3_BARTNICZA_RYS_2_1.pdf Data: 2017-02-09 23:45:51, - Rozmiar: 2 076,10kB
 8. 5.4_BARTNICZA_RYS_3_1.pdf Data: 2017-02-09 23:45:54, - Rozmiar: 403,48kB
 9. 5.5_BARTNICZA_RYS_3_2.pdf Data: 2017-02-09 23:45:57, - Rozmiar: 568,52kB
 10. 5.6_BARTNICZA_RYS_4_1.pdf Data: 2017-02-09 23:46:01, - Rozmiar: 739,42kB
 11. 5.7_BARTNICZA_RYS_4_2.pdf Data: 2017-02-09 23:46:02, - Rozmiar: 128,65kB
 12. 5.8_BARTNICZA_RYS_4_3.pdf Data: 2017-02-09 23:46:03, - Rozmiar: 272,39kB
 13. 5.9_BARTNICZA_RYS_5_1.pdf Data: 2017-02-09 23:46:06, - Rozmiar: 654,18kB
 14. 5.10_PZUDP_RYS_PLANSZA.pdf Data: 2017-02-09 23:46:22, - Rozmiar: 1 740,23kB
 15. 5.11_RYS_MEWID.pdf Data: 2017-02-09 23:46:26, - Rozmiar: 841,21kB
 16. 6.1_BARTN_OP_POR_CZASOWEJ.pdf Data: 2017-02-09 23:46:36, - Rozmiar: 2 201,43kB
 17. 6.2_BARTN_POR_CZAS_RYS_2_1.pdf Data: 2017-02-09 23:46:39, - Rozmiar: 689,10kB
 18. 6.3_BARTN_RYS_1.pdf Data: 2017-02-09 23:46:40, - Rozmiar: 164,43kB
 19. 7.1_D000000.pdf Data: 2017-02-09 23:46:41, - Rozmiar: 216,41kB
 20. 7.2_D010101.pdf Data: 2017-02-09 23:46:42, - Rozmiar: 132,79kB
 21. 7.3_D010202.pdf Data: 2017-02-09 23:46:43, - Rozmiar: 66,37kB
 22. 7.4_D010204.pdf Data: 2017-02-09 23:46:44, - Rozmiar: 67,60kB
 23. 7.5_D020000.pdf Data: 2017-02-09 23:46:45, - Rozmiar: 100,26kB
 24. 7.6_D020101.pdf Data: 2017-02-09 23:46:46, - Rozmiar: 51,72kB
 25. 7.7_D020301.pdf Data: 2017-02-09 23:46:47, - Rozmiar: 127,66kB
 26. 7.8_D030201.pdf Data: 2017-02-09 23:46:48, - Rozmiar: 102,62kB
 27. 7.9_D040101.pdf Data: 2017-02-09 23:46:49, - Rozmiar: 78,53kB
 28. 7.10_D040301.pdf Data: 2017-02-09 23:46:50, - Rozmiar: 83,03kB
 29. 7.11_D040402.pdf Data: 2017-02-09 23:46:52, - Rozmiar: 342,79kB
 30. 7.12_D040601.pdf Data: 2017-02-09 23:46:53, - Rozmiar: 117,13kB
 31. 7.13_D050305A.pdf Data: 2017-02-09 23:46:55, - Rozmiar: 233,03kB
 32. 7.14_D050305B.pdf Data: 2017-02-09 23:46:56, - Rozmiar: 238,60kB
 33. 7.15_D070201.pdf Data: 2017-02-09 23:46:57, - Rozmiar: 139,10kB
 34. 7.16_D080101.pdf Data: 2017-02-09 23:46:58, - Rozmiar: 100,34kB
 35. 7.17_D080202.pdf Data: 2017-02-09 23:47:00, - Rozmiar: 70,77kB
 36. 7.18_D080301.pdf Data: 2017-02-09 23:47:01, - Rozmiar: 82,37kB
 37. 7.19_D080401.pdf Data: 2017-02-09 23:47:02, - Rozmiar: 75,17kB