MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, 3, 4, 5, 6 i 7:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

 

2. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL - ZAŁ. NR 1.A

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. NR 1A.xls

 

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) - ZAŁ. NR 8:

D1-PZT.pdf

D3-ZBIORNIK_RETENCYJNY.pdf

D4-PLAN_WARSTWICOWY.pdf

D6-PROFIL_D-E.pdf

D8-PROFIL_F-G.pdf

D9-PROFIL_I-J.pdf

D10-PRZEKROJE_POPRZECZNE.pdf

PROJEKT_B-W.pdf

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAŁ. NR. 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf