MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁ. NR 1 (formularz oferty), ZAŁ 1.A, ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6 i NR 7:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZAŁ. NR 8:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

 

ZADANIE NR 1:

 ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI POBOCZY DO KOSZENIA - ZAŁ. NR 9.1:

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI DO KOSZENIA - POBOCZA.pdf 

 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI MIEJSC REPREZENTACYJNYCH DO KOSZENIA - ZAŁ. NR 9.2:

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI MIEJSC REPREZENTACYJNYCH DO KOSZENIA.pdf

 

MAPKI LOKALIZACYJNE - POBOCZA I MIEJSCA REPREZENTACYJNE DO KOSZENIA - ZAŁ. NR 10.1 - 10.9:

10.1 KOSZENIE - SUSZEC - DROGI.pdf

10.2 KOSZENIE - RUDZICZKA - DROGI.pdf

10.3 KOSZENIE - RADOSTOWICE - DROGI.pdf

10.4 KOSZENIE - MIZERÓW - DROGI.pdf

10.5 KOSZENIE - KRYRY - DROGI.pdf

10.6 KOSZENIE - KOBIELICE - DROGI.pdf

10.7 KOSZENIE - SUSZEC - RUDZICZKA - PRZYSTANKI.pdf

10.8 KOSZENIE - kRYRY -MIZERÓW - PRZYSTANKI.pdf

10.9 KOSZENIE - KOBIELICE - RADOSTOWICE, BRANICA - PRZYSTANKI.pdf

 

 

ZADANIE NR 2:

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZOSTAŁYCH TERENÓW GMINNYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 11:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.pdf

 

 PROTOKÓŁ PRZEKAZAŃ I ODBIORÓW POZOSTAŁYCH TERENÓW GMINNYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA- ZAŁ. NR 12:

PROTOKÓŁ PRZEKAZAŃ I ODBIORÓW.pdf