MENU

Komisje Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec - Andrzej Urbanek

 

Stałe komisje Rady Gminy Suszec:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

Natalia Kałuża - Przewodnicząca Komisji

Marcin Kudła

Antoni Kuś

Irena Muras

Bronisław Polok

Jan Spyra

 

 

Komisja Finansów, Budżetu, Inwestycji i Rozwoju  Gospodarczego:

Irena Muras - Przewodnicząca Komisji

Zdzisław Dajka

Damian Gębała

Natalia Kałuża

Ireneusz Król

Marcin Kudła

Jan Matula

Henryk Pruciak

Szymon Sekta 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i Porządku:

Szymon Sekta - Przewodniczący Komisji

Zdzisław Dajka

Janusz Beer

Ireneusz Król

Jan Matula

Józef Marcisz

Henryk Pruciak

Andrzej Urbanek

   

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

Jan Spyra - Przewodniczący Komisji

Damian Gębała

Janusz Beer

Antoni Kuś

Józef Marcisz

Bronisław Polok

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Henryk Pruciak - Przewodniczący Komisji

Natalia Kałuża

Józef Marcisz