Utworzył: Spyra Spyra
Data utworzenia: 30-06-2015 11:11:07


Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. MODRZEWIOWEJ W SUSZCU ORAZ BOCZNEGO ODCINKA UL. WIELODROGA W SUSZCU
REMONT NAWIERZCHNI BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO W SUSZCU
Zimowe utrzymanie gminnych i powiatowych dróg na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016 – REJON 3 (ZADANIE 3) - RUDZICZKA
ZIMOWE UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW ORAZ POWIATOWYCH DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY POTOCZEK W MIZEROWIE, FRAGMENTU ULICY DWORSKIEJ W MIZEROWIE I DROGI ŁĄCZĄCEJ TE ULICE
PRZEBUDOWA UL. BAŻANTÓW W RADOSTOWICACH
BUDOWA ODWODNIENIA FRAGMENTU UL. WIELODROGA W SUSZCU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BURSZTYNOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SREBRNĄ WRAZ Z ODWODNIENIEM TYCH SKRZYŻOWAŃ
BUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ – ETAP IV
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
PRZEBUDOWA UL. SPOKOJNEJ W KRYRACH - ETAP I - ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WYZWOLENIA DO POSESJI NR 37 O DŁUGOŚCI OKOŁO 392 MB
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. PIASKOWEJ W SUSZCU - ETAP I: WYKONANIE ODWODNIENIA TERENU W POSTACI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO I STUDNI CHŁONNYCH
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - 2015 R.
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: DWORCOWEJ, BARTNICZEJ I JESIONOWEJ W RADOSTOWICACH