MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5 i 9 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 6 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4.  ZAŁ. NR 1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT W FORMIE PROGRAMU EXCEL

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ.4   

6. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) :

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5 – POZ.27

7. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 28

 1. 1.-2018-4-GARA-OSP-KRYRY.pdf Data: 2018-08-03 15:30:20, - Rozmiar: 1 141,18kB
 2. 2.-ZA-ACZNIKI-NR-1-2-3-4-5-i-9-DO-SIWZ.docx Data: 2018-08-03 15:30:21, - Rozmiar: 61,46kB
 3. 3.-ZA-CZNIK-NR-6-ISTOTNE-POSTANOWIENIA-UMOWY.pdf Data: 2018-08-03 15:30:24, - Rozmiar: 855,02kB
 4. 4.-Za-_1.A_Formularz-przedmiaru_Budowa-gara-u-przy-budynku-OSP-Kryry.xlsx Data: 2018-08-03 15:30:25, - Rozmiar: 25,50kB
 5. 5.-Opis-techniczny.pdf Data: 2018-08-03 15:30:26, - Rozmiar: 233,04kB
 6. 6.-A_1-parter.pdf Data: 2018-08-03 15:30:27, - Rozmiar: 88,64kB
 7. 7.-A_2-wi-ba.pdf Data: 2018-08-03 15:30:27, - Rozmiar: 81,09kB
 8. 8.-A_3-dach.pdf Data: 2018-08-03 15:30:28, - Rozmiar: 68,70kB
 9. 9.-A_4-przekr-j.pdf Data: 2018-08-03 15:30:29, - Rozmiar: 105,04kB
 10. 10.-A_5-elewacja.pdf Data: 2018-08-03 15:35:42, - Rozmiar: 71,18kB
 11. 11.-A_6-elewacja.pdf Data: 2018-08-03 15:35:42, - Rozmiar: 71,03kB
 12. 12.-A_7-elewacja.pdf Data: 2018-08-03 15:35:43, - Rozmiar: 68,60kB
 13. 13.-A_8-elewacja.pdf Data: 2018-08-03 15:35:43, - Rozmiar: 71,07kB
 14. 14.-A_9-stolarka.pdf Data: 2018-08-03 15:35:44, - Rozmiar: 81,14kB
 15. 15.-K_1-fundamenty.pdf Data: 2018-08-03 15:35:45, - Rozmiar: 102,42kB
 16. 16.-K_2-przekroje-fundament-w.pdf Data: 2018-08-03 15:35:45, - Rozmiar: 113,96kB
 17. 17.-K_3-elementy-konstrukcji.pdf Data: 2018-08-03 15:35:46, - Rozmiar: 98,07kB
 18. 18.-K_4-kontrukcja.pdf Data: 2018-08-03 15:35:47, - Rozmiar: 99,65kB
 19. 19.-K_5-nadpro-e.pdf Data: 2018-08-03 15:35:47, - Rozmiar: 87,19kB
 20. 20.-Rozbudowa-OSP-garaz-Kryry-PW-IE-2018.pdf Data: 2018-08-03 15:35:49, - Rozmiar: 490,49kB
 21. 21.-Instalacja-elektryczna.PDF Data: 2018-08-03 15:35:51, - Rozmiar: 910,10kB
 22. 22.-Z_1-stan-istniej-cy.PDF Data: 2018-08-03 15:35:53, - Rozmiar: 865,82kB
 23. 23.-Z_2-zagospodarowanie-terenu.PDF Data: 2018-08-03 15:35:56, - Rozmiar: 950,88kB
 24. 24.-Z_2a-zagospodarowanie-terenu.PDF Data: 2018-08-03 15:35:58, - Rozmiar: 769,26kB
 25. 25.-Z_3-przekr-j.pdf Data: 2018-08-03 15:35:59, - Rozmiar: 101,29kB
 26. 26.-Z_3A-przekr-j.pdf Data: 2018-08-03 15:35:59, - Rozmiar: 100,63kB
 27. 27.-Z_3B-przekr-j.pdf Data: 2018-08-03 15:36:00, - Rozmiar: 91,48kB
 28. 28.-SPECYFIKACJE-TECHNICZNE-Gara-Kryry.pdf Data: 2018-08-03 15:36:01, - Rozmiar: 505,88kB