MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 12.05.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”,

najkorzystniejszą ofertę:

 

na zadanie nr 1 – budowa boiska sportowego w Suszcu wraz z zagospodarowaniem terenu, złożyła firma:

ZIELONA ARCHITEKTURA

Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna

ul. Szymczaka 1/29

01-227 Warszawa

 

za cenę: 1.770.607,81 zł brutto.

 

na zadanie nr 2 – budowa budynku zaplecza boisk w Suszcu, złożyło konsorcjum firm:

1) „MIG-BUD” Kompleksowe Usługi Budowlane i Kosztorysowe Mariusz Miguła

ul. Pszczyńska 65

43-267 Suszec

2) Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy „MALBUD” Jan Miguła

ul. Stawowa 8

43-267 Suszec

 

za cenę: 645.017,15 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawcy spełniają wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ. Każde zadanie było oceniane oddzielnie.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Konsorcjum firm:

1) PETROTECH Adam Pakulski i wspólnicy Spółka Jawna

ul. Żymierskiego 40, 64-915 Jastrowie

2) „RTD SYSTEM” P.H.U.

Michał Muszkieta

ul. Pawia 30A, 52-235 Wrocław

OFERTA NR 02 złożona przez:

„OSINPOL” Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23, 44-240 Żory

OFERTA NR 03 złożona przez:

ZIELONA ARCHITEKTURA

Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna

ul. Szymczaka 1/29, 01-227 Warszawa

OFERTA NR 04 złożona przez:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA”

mgr inż. Henryk Chojnacki

ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój

OFERTA NR 05 złożona przez:

Konsorcjum firm:

1) „TAMEX” Obiekty Sportowe S.A.

ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa

2) „DROMOT” Sp. z o.o.

ul. Bielska 32, 43-200 Pszczyna

OFERTA NR 06 złożona przez:

PUH „PROMIL”

Kazimierz Fieroch

ul. Nowa 72, 44-264 Jankowice

OFERTA NR 07 złożona przez:

„FAKTORIA” Sp. J.

M.H. Szafarczyk

ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice

OFERTA NR 08 złożona przez:

Konsorcjum firm:

1) „MIG-BUD” Kompleksowe Usługi Budowlane i Kosztorysowe Mariusz Miguła

ul. Pszczyńska 65, 43-267 Suszec

2) Zakład Remontowo-Budowlano-Usługowy „MALBUD” Jan Miguła

ul. Stawowa 8, 43-267 Suszec

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

ZADANIE 1:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

0

0

03

400

400

04

0

0

05

237,16

237,16

06

0

0

07

brak oferty

08

brak oferty

 

ZADANIE 2:

Numer oferty