MENU

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DO PUBLIKACJI W SUPLEMENCIE DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 09.05.2013 R.

 


Potwierdzenie przekazania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf