MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

 

SIWZ - ul. Złota w Suszcu - II etap.doc

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A  DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

 

Formularz przedmiaru_-_ul. Złota w Suszcu - II etap.xls 

 

 

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - zał. nr 9 do SIWZ:

 

 

Część drogowa:

Opis techniczny DR.pdf

D1.pdf

D2.pdf

D3.pdf

D4.pdf

 

Część odwodnieniowa:

Opis techniczny KD.pdf

KD1.pdf

KD2.pdf

KD3.pdf

Ekspertyza geologiczna.pdf

 

Uzgodnienia:

2011-09-08 uzgodnienie PZD Pszczyna (1).jpg

2011-09-08 uzgodnienie PZD Pszczyna (2).jpg

2011-10-11 PGK Suszec 1.jpg

2011-10-11 PGK Suszec 2.jpg

2011-11-07 PGK Suszec.jpg

2011-11-09 GSG.jpg

2011-12-01 VATTENFALL.jpg

2012-01-03 GSG.pdf

2012-01-04 PGK Suszec 2.pdf

opinia ZUDP.pdf

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10 do SIWZ:

 

Projekt organizacji ruchu - ul. Złota w Suszcu.pdf

 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11 do SIWZ:

 

Specyfikacja Techniczna - ul. Złota w Suszcu.pdf