MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_remonty_drog_II_-_2009_-__2_zadania.pdf (198.01 Kb)

2. ZAŁACZNIKI 1.A, 1.B DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) (w formacie PDF lub EXCEL) + strona tytułowa w formacie PDF:

a. zadanie1:

FORMULARZ_PRZEDMIARU_-_Zadanie_1.pdf (23.40 Kb)

ul._Malinowa.pdf (22.48 Kb)

ul._Malinowa.xls (30.50 Kb)

ul._Zbozowa.pdf (22.87 Kb)

ul._Zbozowa.xls (25.50 Kb)

b.zadanie2:

FORMULARZ_PRZEDMIARU_-_Zadanie_2.pdf (22.90 Kb)

ul._Garbarska.pdf (22.43 Kb)

ul._Garbarska.xls (25.50 Kb)

ul._Perlowa.pdf (22.54 Kb)

ul._Perlowa.xls (32.00 Kb)

ul._Wiosenna.pdf (22.45 Kb)

ul._Wiosenna.xls (32.00 Kb)

ul._Zlota.pdf (22.73 Kb)

ul._Zlota.xls (27.00 Kb)

3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI - ZAŁ. NR 6:

Dokumentacja_projektowa_-_utwardzenie_drog_2009.pdf (64.55 Kb)

Remont_drog_-_przekroj_poprzeczny.pdf (30.42 Kb)

Garbarska_w_Suszcu.pdf (1.72 Mb)

Malinowa_w_Radostowicach.pdf (1.66 Mb)

Zbozowa_w_Kobielicach.pdf (1.78 Mb)

Perlowa_i_Zlota_w_Suszcu.pdf (1.56 Mb)

Wiosenna_w_Suszcu.pdf (1.59 Mb)

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 7 do SIWZ:

Strona_tytulowa_i_spis_tresci.pdf (26.54 Kb)

0_wymagania_ogolne_BD00.00_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (110.77 Kb)

1_odtworzenie_trasy_BD01.01_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (56.73 Kb)

2_koryta_BD02.01_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (54.04 Kb)

3_podbudowa_z_tlucznia_specyfikacja_remontu_istniejacych_drog_gminnych.pdf (56.19 Kb)