MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5:

SIWZ_-_wykonanie_uproszczonej_dokumentacji_projektowej_-_remont_ul._Okreznej_w_Suszcu.pdf (165.49 Kb)

2. ZAŁĄCZNIK NR 6 - PLAN ORIENTACYJNY:

Plan_orientacyjny_-_ul._Okrezna_w_Suszcu.pdf (2.16 Mb)