MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 04.03.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

INSTAL Cymorek Sp. j.

Pierściec, ul. Graniczna 22; 43-430 Skoczów

 

za cenę: 2.199.641,73 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 13 ofert tj:

 

1.        PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak; ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

2.        Konsorcjum firm:

1) LIDER: ZRIB Sp. z o.o.; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

2) PARTNER: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB”  Zygmunt Seweryn; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

3.        Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C; M. Dronka, E. Oberc; Siedliska 347, 36-042 Lubomia

4.        P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA Sp.J.; ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów

5.        P.P.U.H. „LEBEX” inż. Leszek Beniuk; ul. Komorowicka 43a, 43-300 Bielsko-Biała

6.        Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł; Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz

7.        Konsorcjum firm:

1) LIDER: ZISCO Spółka z o.o. Sp. k.; ul. Zjednoczenia 11, 43-250 Pawłowice

2) PARTNER:ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O.; Franciszek Bandura; ul. A. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice

8.        INSTAL Cymorek Sp. j.; Pierściec, ul. Graniczna 22; 43-430 Skoczów

9.        „INSTAD” Adam Rojek; ul. Zapłocie 26A, 44-251 Rybnik

10.     Konsorcjum firm:

1) LIDER: P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda; ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

2) PARTNER: TRANS-WIERT DUDA Sp. z o.o.; ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

11.     CETUS – Energetyka Gazowa Sp. z o.o.; ul. Spacerowa 2, 44-266 Świerklany

12.     „P & B” K. Penkała, B. Binkowski Sp. J.; ul. Pszczyńska 143A, 44-240 Żory

13.     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OMNIX Spółka z o.o.; ul. Jana Styki 24, 41-811 Zabrze

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

226,04

226,04

08

400,00

400,00

02

393,80

0,000,00

 

393,80

0,000,00

 

09

203,88

203,88

03

0,00

0,00

10

343,80

343,80

04

0,00