MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 04.03.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

INSTAL Cymorek Sp. j.

Pierściec, ul. Graniczna 22; 43-430 Skoczów

 

za cenę: 2.199.641,73 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 13 ofert tj:

 

1.        PPUH „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak; ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

2.        Konsorcjum firm:

1) LIDER: ZRIB Sp. z o.o.; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

2) PARTNER: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB”  Zygmunt Seweryn; ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

3.        Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C; M. Dronka, E. Oberc; Siedliska 347, 36-042 Lubomia

4.        P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA Sp.J.; ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów

5.        P.P.U.H. „LEBEX” inż. Leszek Beniuk; ul. Komorowicka 43a, 43-300 Bielsko-Biała

6.        Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł; Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz

7.        Konsorcjum firm:

1) LIDER: ZISCO Spółka z o.o. Sp. k.; ul. Zjednoczenia 11, 43-250 Pawłowice

2) PARTNER:ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O.; Franciszek Bandura; ul. A. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice

8.        INSTAL Cymorek Sp. j.; Pierściec, ul. Graniczna 22; 43-430 Skoczów

9.        „INSTAD” Adam Rojek; ul. Zapłocie 26A, 44-251 Rybnik

10.     Konsorcjum firm:

1) LIDER: P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda; ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

2) PARTNER: TRANS-WIERT DUDA Sp. z o.o.; ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

11.     CETUS – Energetyka Gazowa Sp. z o.o.; ul. Spacerowa 2, 44-266 Świerklany

12.     „P & B” K. Penkała, B. Binkowski Sp. J.; ul. Pszczyńska 143A, 44-240 Żory

13.     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „OMNIX Spółka z o.o.; ul. Jana Styki 24, 41-811 Zabrze

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

226,04

226,04

08

400,00

400,00

02

393,80

0,000,00

 

393,80

0,000,00

 

09

203,88

203,88

03

0,00

0,00

10

343,80

343,80

04

0,00

0,00

11

313,28

313,28

05

307,16

307,16

12

271,04

271,04

06

294,68

294,68

13

0,00

0,00