Edytował: Łukasz Majorowski
Data edycji: 07-05-2013 13:51:43

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚW. JANA W SUSZCU OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYBRANYCH OBIEKTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SUSZEC W OKRESIE DO 31.12.2014R.
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY SUSZEC
ZIMOWE UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW ORAZ POWIATOWYCH DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
PRZEBUDOWA UL. MIŁEJ W SUSZCU - II POSTĘPOWANIE
PRZEBUDOWA UL. SZKLARNIOWEJ W SUSZCU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚW. JANA W SUSZCU OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
PRZEBUDOWA UL.MIŁEJ W SUSZCU - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ URZĘDU GMINY SUSZEC
PRZEBUDOWA UL. BORKI W MIZEROWIE NA ODCINKU OD POSESJI NR 4 DO GRANICY Z GMINĄ PSZCZYNA O DŁUGOŚCI OKOŁO 890mb
WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach (odcinka ok. 270 mb), ul. Granicznej w Radostowicach (odcinka ok. 144mb) i bocznego odcinka ul. Średni Dwór (ok. 50mb)
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM PRZY ULICY NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH - IV ETAP (III POSTĘPOWANIE)
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM PRZY ULICY NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH - IV ETAP (II POSTĘPOWANIE - UNIEWAŻNIONE)
PRZEBUDOWA UL. KSIĘDZA ŻYDKA W RADOSTOWICACH NA ODCINKU O DŁUGOŚCI OK. 560MB
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU DWUODDZIAŁOWYM W SUSZCU
PRZEBUDOWA ULICY KOLONIA PODLESIE W SUSZCU - DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ W KOBIELICACH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - II ETAP - ODCINEK OD STUDNI S1 DO STUDNI S5 O DŁUGOŚCI OK. 250 MB
PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ W RADOSTOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - III ETAP - ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 167 MB
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM PRZY ULICY NIERAD I ŁOSKUTOWA W KRYRACH - IV ETAP - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
BUDOWA PLACU ZABAW W KRYRACH PRZY UL. ŁOSKUTOWA
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO W RAMACH INWESTYCJI PN.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE BOISKA SPORTOWEGO W RADOSTOWICACH"
WYKONANIE OGRODZENIA W RAMACH INWESTYCJI PN.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE BOISKA SPORTOWEGO W RADOSTOWICACH OD STRONY UL. JESIONOWEJ"
PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ W RADOSTOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - II ETAP - ODCINEK O DŁUG. OK. 36MB WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ORAZ ODCINEK O DŁUG. OK. 339,30 MB WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA
BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA I MONITORINGU TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. OGRODOWEJ W SUSZCU
WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA BOISKU SZKOLNYM W RUDZICZCE
WYKASZANIE I UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH I POBOCZY DRÓG NA TERENIE GMINY SUSZEC W 2013 R.
PRZEBUDOWA UL. KOPCOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM SIECI GAZOWEJ (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SZKOLNĄ DO POSESJI NR 11)
PRZEBUDOWA UL. BOROWEJ W KOBIELICACH (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LEŚNĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. GAJOWĄ) ORAZ UL. ORZECHOWEJ W RADOSTOWICACH (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁĄCZNĄ DO POSESJI NR 8)
PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - II ETAP - ODCINEK OD KANAŁU BRANICKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLNĄ
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
BUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ - ETAP III
REMONT UL. STUDZIENKA W RADOSTOWICACH - ETAP III
PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W SUSZCU - ODCINEK BOCZNY
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. STARA DROGA W KOBIELICACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KRZYWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOŚCIELNĄ
PRZEBUDOWA UL. DROZDÓW W RUDZICZCE WRAZ Z ODWODNIENIEM - ETAP II
PRZEBUDOWA UL. ZŁOTEJ WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - ETAP II
REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - 2013 R.
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SUSZEC W OKRESIE 01.03.2013 - 31.12.2013