Konsultacje społeczne  - w sprawie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suszec na lata 2014-2020 (w terminie od 01 do 10 kwietnia 2014 w GOPS Suszec, ul. Lipowa 1)

Utworzył: Edyta Waleczek
Data utworzenia: 01-04-2014 11:55:18