MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/2013-28_SIWZ_-_Graniczna_Malinowa_Sredni_Dwor.doc

2. ZAŁĄCZNIKI NR 1.A  - 1.C DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA) - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/Formularz_przedmiaru_-_zal__1_A.xls

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/Formularz_przedmiaru_-_zal__1_B.xls

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/Formularz_przedmiaru_-_zal__1_C.xls

3. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) - zał. nr 9a - 9.c do SIWZ: 

 

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/Projekt_-_zal__9a.pdf

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/Projekt_-_zal__9b.pdf

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/Projekt_-_zal__9c.pdf

 

4. PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - zał. nr 10a - 10c do SIWZ: 

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/OR_-_zal__10a.pdf

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/OR_-_zal__10b.pdf

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/OR_-_zal__10c.pdf

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 11a-11c do SIWZ: 

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/ST_-_zal__11a.pdf

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/ST_-_zal__11b.pdf

Malinowa_Graniczna_Sredni_Dwor/ST_-_zal__11c.pdf